in

आयुष्यात कधीही, कोणतेही संकट आले तरी,

आयुष्यात कधीही,
कोणतेही संकट आले तरी,
त्या संकटांना आधी मी सामोरी जाईन…
अगदी मृत्यूला सुध्दा…

कारण…

तुच माझं सर्वस्व आहेस…
तुच माझा श्वास आहेस…
तुच माझा प्राण आहेस…
Love You…

काय हव असतं मला…? दोन गोष्टी प्रेमाच्या, अन सोबतीचे चार क्षण….

प्रेम फक्त नाद आहे , अनुभवला तर साद आहे ,