in

कधीतरी मी मरेन, आणि तुला सोडुन जाईल… पण..??

कधीतरी मी मरेन,
आणि तुला सोडुन जाईल…
पण..???
जिवंतपणी तुझ्यावर इतकं प्रेम करेन,
की मला नेताना देवालाही लाज
वाटेल…
.

तुझ्या सुंदर आठवणीत अश्रुंचाही विसर पडतो.

Woh Yaad Bhi Ab K Aaya Hai. Or Jaag Uthii Hai