in

खुप काही करावं लागतं, खुप काही सोसावं लागतं.

खुप काही करावं लागतं,
खुप काही सोसावं लागतं.
प्रेम असेच होत नाही कधी,
प्रेमासाठी स्वतःला त्यागावं लागतं.

“आश्रू हि प्रेमाची मौन भाषा आहे, काही कारणामुळे आश्रू डोळ्यातून बाहेर येतात….

प्राजक्ताचा सडा कि सड्यातला सुगंध, जाणीव आहे पण वेचतय कोन?