in

झेप अशी घ्या की पाहणा-यांच्या माना दुखाव्यात,

झेप अशी घ्या की
पाहणा-यांच्या माना
दुखाव्यात,

आकाशाला अशी गवसणी
घाला की पक्ष्यांना प्रश्न पडावा,

ज्ञान इतके मिळवा की
सागर अचंबीत व्हावा,

इतकी प्रगती करा की
काळ ही पाहत रहावा.
कर्तुत्वाच्या अग्निबाणाने
ध्येयाचे गगन भेदून यशाचा
लख्ख प्रकाश तुम्ही चोहीकडे
पसरवाल…

वाढदिवसाच्या

.!हार्दिक शुभेच्छा.!

आयुष्यातले सगळे क्षण आठवणीत राहतात अस नाही.,

आजउजळल्या यादाही दिशा.. तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा..