in

ती समोरच्या दुकानात गेली….

ती समोरच्या दुकानात गेली….
.
तिथं दुकानदाराचा तरुण देखणा मुलगा सोडला तर दुसरं कोणीही
नव्हतं…
.
ती थोडीशी लाजुन म्हणाली, ‘बोलायचं आहे’

तो : बोला…

ती : तुम्ही खुप छान दिसता… मला खुप आवडता तुम्ही.

तो शांतपणे म्हणाला, ‘ते काहीही असुदे पण मी एकदा विकलेली मॅगी परत घेणार नाही.

खेळ खल्लास्स्स्स्स्स्स्स्स्स् तो पण 2 मिनिटात

marathi jokes

एक मुलगा देवाला विचारतो,

महाराष्ट्रातील मित्रमंडळे व् ग्रुपची काही अजब नावे…..