in

तुझा वाढदिवस आमच्यासाठी जणु पर्वणीच असते!

तुझा वाढदिवस
आमच्यासाठी जणु
पर्वणीच असते!

`

`

`

ओली असो वा सुकी असो,

`

`

`

पार्टी तर ठरलेलीच असते!!

`

`

`

`

मग कधी करायची पार्टी?

वाढदिवसाच्या अनेक शुभेच्छा!

वाढ दिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला झाला वेट,

marathi_birthday_sms

Marathi Kavita – बहरत रहा