in

पप्पू : एक ‘मैनफोर्स’ दया.. केमिस्ट : तु चव्हानांचा ना रे..??

पप्पू : एक ‘मैनफोर्स’ दया..

केमिस्ट : तु चव्हानांचा ना रे..??

पप्पू : अंकल ‘मेन्टोस’ बोललो ‘मेन्टोस’, एक दोन विक्स पण द्या गळा  ख़राब आहे. गोळीच नाव पण निट घेता येत नाही..

Kaidee:Lahanpani aaichi goshta aaikli

मुलगी: नात्याला काही नाव नसावे तुही रे माझा मितवा..