in

पाणी व नळ यावरच चर्चा आहे, वेगळा अर्थ घेऊ नये

पाणी व नळ यावरच चर्चा आहे, वेगळा अर्थ घेऊ नये.

*चाळीशीतल्या बायका दुपारच्या वेळी गप्पा मारत बसल्या होत्या …*

*पहिली :* आमच्या नळाला पंधरा पंधरा दिवस पाणी येतं नाही.

*दुसरी :* आमच्या नळाला चार पाच दिवसांनी पाणी येतं खरं, पण टाईमींग नाही. कधी कधी तर भांडं लावायच्या आतच पाणी जातं ही.

*तिसरी :* आमच्या नळाला तीन चार दिवसांनी पाणी येतं पण पाणी कमी अन् फुस फुस हवाच जास्त. भांडं अर्धपण भरत नाही.

*चौथी :* आमच्याकडे नळाला पंधरा दिवसातून एकदाच पाणी येतं, पण भरपूर येतं. मी माझी सगळी भांडी भरून घेते. जेणेकरून परत मला पाण्याची वाट पाहावी नाही लागणार.

*पाचवी :* आमच्या नळाला दहा बारा दिवसांनी पाणी येतं. जेवढं येतं त्यात घेते बाई पुरवून.

*सहावी :* आमच्या नळाला चार पाच दिवसांनी पाणी येतं पण फार कमी. ते ही नळ जोर जोरात हालवावा लागतो.

*सातवी :* कितीही वेळा कितीही दिवस नळाखाली भांड ठेवा, पाणी येतच नाही. नळ तोंडात घेऊन ओढला की पाणी येतं.

*आठवी :* आमच्या नळाला पाणी येण्याचा काही नियम नाही. कधी येतं तर कधी नाही. मी पण वाट पाहत बसत नाही. शेजारच्या नळातून घेते भरून.
बिगर पाण्याचं बाईमाणसाला राहवणार कसं? ?????????

marathi_chavat_jokes
Not Safe For Work
Click to view this post

marathi chavat jokes 2019

marathi_chavat_jokes
Not Safe For Work
Click to view this post

marathi chavat jokes 2019.