in

प्रत्येकाच्या जीवनात प्रेमाचं वादळ येत असतं. कोणी भरकटत असतं,

प्रत्येकाच्या जीवनात प्रेमाचं वादळ येत असतं.
कोणी भरकटत असतं,
तर कोणी टिकवत असतं.
कोणी व्यक्त करत असतं,
तर कोणी लपवतं असतं.
प्रेम लपत नसतं तसचं दिसतही नसतं,
कारण प्रेम हे प्रेम असत
सगळ्यांच्या नशिबात थोडी असत..

एकतर्फी प्रेम करणाऱ्या प्रियकराची अंतिम इच्छा .

हा तर जोक नक्कीच राडा करनार…