in

प्रेमाची व्याख्या मी कशी शब्दांत सांगू?

प्रेमाची व्याख्या मी कशी शब्दांत सांगू?
शब्द पडतील अपुरे, काय मी शब्दांशी खेळू
प्रेम असते एक हवीहवीशी भावना जणू
प्रेम असते एक हृदयाशी असलेलं नातं जणू…….!!

तिचं माझं प्रेम….! फूलांसारखी होती ती

प्रेम आहे तुझ्यावर कसे तुला मी सांगू!