in

प्रेम फक्त नाद आहे , अनुभवला तर साद आहे ,

प्रेम फक्त नाद आहे ,
अनुभवला तर साद आहे ,
दाही दिशांना मुक्त फिरणारा श्वास आहे ,
आत असेल तर जगण आहे ,
बाहेर गेला कि प्राण आहे…..

आयुष्यात कधीही, कोणतेही संकट आले तरी,

माझी ओळख माझ्या नावात नाही, ती माझ्या स्वभावात आहे.