in

माझी ओळख माझ्या नावात नाही,

माझी ओळख माझ्या नावात नाही,
ती माझ्या स्वभावात आहे.
मला दु:ख देण्याची नाही तर
सर्वांना हसत ठेवायची जिद्द आहे,
तुमच्या माझ्या नात्याला गरज नाही पैशाची
फक्त ओढ आहे ती आपल्या सर्वाच्या प्रेमाची……!! सुप्रभात !!

प्रेम आहे तुझ्यावर कसे तुला मी सांगू!

आयुष्यात कधीही, कोणतेही संकट आले तरी,