in

मुलगी: नात्याला काही नाव नसावे तुही रे माझा मितवा..

मुलगी: नात्याला काही नाव नसावे तुही रे माझा मितवा..

मुलगा: ते ठीक आहे पण आधी सांग मी तुझा

कितवा!!!!???laugh

पप्पू : एक ‘मैनफोर्स’ दया.. केमिस्ट : तु चव्हानांचा ना रे..??

Shikshak: Mulanno Gandhi Jayanti var nibandha liha paahu.