in

मैत्रीण – काय गं सुहागरात कशी झाली??

हरभजन ची बायको माहेरी गेल्यावर

मैत्रीण – काय गं सुहागरात कशी झाली??

बायको- काय सांगु आंबे वाकडे तिकडे झालेत?

मैत्रीण – कसं काय?

बायको – काय सांगु स्पिनर आहे ना बाॅल कसा पन फिरवतो धरुन

हा तर जोक नक्कीच राडा करनार…

सार्वजनिक बांधकाम मंत्रांची आई अचानक आजारी पडली.