in

वाढदिवसासाठी भेट निवडताना काही राहु नये म्हणुन

वाढदिवसासाठी भेट
निवडताना काही राहु नये म्हणुन
संपुर्ण डबाच तुझ्यासाठी
पाठवलाय!
यशस्वी व औक्षवंत हो!
वाढदिवसाच्या अनेक शुभेच्छा!

आयुष्याच्या या पायरी वर तुमच्या नव्या जगातील..

to kshan dekhil kshanbhar aplach asto;