in

समोरच्याला कधीही कमी समजू नका ….

समोरच्याला कधीही कमी समजू नका ….

कदाचित ते तुमच्यापेक्षाही येड असेल

Majhya Shwasat Basvale Tila Majhya Swapnat Bolvale Tila

marathi_jokes

Marathi Joke -Are you sure