in

सांगा पाहू केळवण का करतात..?

सांगा पाहू केळवण का करतात..?

केळवणाचे दोन अर्थ असतात, एक मुलासाठी व एक मुलीसाठी….!! मुलाचे केळवण करतात,
कारण केळवणानंतर त्याच्या केळ्याची वणवण थांबते…!

व मुलीचे केळवण करतात,
कारण केळवणानंतर तीला केळ्यासाठी कुठे वणवण फिरावे लागत नाही…!

सार्वजनिक बांधकाम मंत्रांची आई अचानक आजारी पडली.

सई ताम्हणकर ची हंटर मधील