in

साइकल रिपेअरी करणारा दूकानदार सुहागरात्रीला आपल्या बायकोला पाणाच्या टब मध्ये झोपवतो.

साइकल रिपेअरी करणारा दूकानदार सुहागरात्रीला आपल्या बायकोला पाणाच्या टब मध्ये झोपवतो.
बायको:- हे काय करत आहात?
नवरा:-काय करू, मला तर पाण्यातच कळतं कि भोक कोठे आहे.

नवरा – अग मला सकाळी लवकर उठव अणि एका हाकेत नाही उठलो तर हालवुन उठव

गुरुजी : सांग बर गणु डास चावल्याने एडस होतो का?