in

31 december jokes 2

31 december jokes
31-december-jokes
31 december jokes

31 december jokes image 1

वेळ – रात्रि जेवणाची. भाजी – कारल्याची