in

Ayushbhar sath dyachi ki nahi

marathi love shayari
marathi love shayari
marathi love shayari

konache pahile prem banayala

marathi love shayari

Kitihi problems asle tari