in

chandi cha tatat sonyachi vathi

ukhane-marathi
ukhane marathi
ukhane-marathi

sonyacha tatat khadisakharechi vati

ukhane-marathi

gajara lavte mi veni la