in

Ek gulab manato I love you

marathi love shayari
marathi love shayari
marathi love shayari

Life Madhe kunitari ashi yavi

marathi love shayari

Mahiti nhi ki tujhat kay vegale aahe