Raat ki shuruaat need se hoti hai,

Raat ki shuruaat
need se hoti hai,
neend ki shuruaaat
sapnose hoti hai,
sapno ki shuruaat
apno se aur apno ki
shuruaat aap se hoti hai.