in

Khushnuma Subha Ki Kya Baat Ho…. Good Morning.

Subha
Subha
Suraj
Ka
Sath
Ho,

Parindo’n
Ki
Awaz
Ho,

Hath
Main
Chai
Aur
Yaadon
Main
Aap
Ho,

Us
Khushnuma
Subha
Ki
Kya
Baat
Ho….
Good
Morning.

These r my wishes for today, tomorrow & everyday.

apno se aur apno ki shuruaat aap se hoti hai. …GOOD MORNING