in

Kitihi problems asle tari

marathi love shayari
marathi love shayari
marathi love shayari

Ayushbhar sath dyachi ki nahi

marathi love shayari

Life Madhe kunitari ashi yavi