in

to kshan dekhil kshanbhar aplach asto;

to kshan dekhil kshanbhar aplach asto;
ani kshanatch mag parka hoto;
kshan molache jagun ghe;
je kahi have te magun ghe;
janara ta kshanana ATHVANI che MOTI de.
“Vadhdivsa cha Hardik Shubhecha.”

वाढदिवसासाठी भेट निवडताना काही राहु नये म्हणुन

marathi_birthday_sms

marathi birthday greetings