in

marathi birthday sms greetings

marathi_birthday_sms

आज तु मोठा झालास हे अगदी खरं.. पण आई-बाबांसमोर, मुलं कधी मोठी असतात का रे!

गोड आठवणी आहेत तेथे हळुवार भावना आहेत..