in

Marathi Joke -Are you sure

marathi_jokes

समोरच्याला कधीही कमी समजू नका ….

जज: (नवीन नवऱ्यास) तुम्हाला घटस्फोट का हवा आहे?