एक मुलगी बँकेत दोन हजार रूपये जमा करायला जाते.

एक मुलगी बँकेत दोन हजार रूपये
जमा करायला जाते.
.
.
.
.
.
.
.
कॅशीयर :- ही नोट नकली आहे.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मुलगी :- याचा अर्थ माझ्यावर बलात्कार
झालाय…
😂😂