in

गुरुजी : सांग बर गणु डास चावल्याने एडस होतो का?

गुरुजी : सांग बर गणु डास चावल्याने
एडस होतो का?

गणु: नाहि होत गुरुजी….

गुरुजी: शाब्बास!
आता सांग का नाही होत?

गणु: कारण गुरुजी डास माणसाला
‘चावत’ असतात,
‘झवत’ नसतात……
कायपण विचारतो येडझवा.

What do you think?

1001 points
Upvote Downvote

साइकल रिपेअरी करणारा दूकानदार सुहागरात्रीला आपल्या बायकोला पाणाच्या टब मध्ये झोपवतो.

May Ur Heart Be Filled With Peace And Faith In God