in

गोपाळराव मामलेदार म्हणून निवृत्त झाले. ते बायकोला घेवून गावाकडे निघाले.

गोपाळराव मामलेदार म्हणून निवृत्त झाले.
ते बायकोला घेवून गावाकडे निघाले.

गावाच्या अलीकडेच नदी लागली.
नदीला पाणी होते.
दोघांनी सामान डोक्यावर घेतले आणि नदीत शिरले

गोपाळराव जेव्हा कमरेइतक्या पाण्यात आले तेव्हा खट्याळपणे ते बायकोला म्हणाले अगं, ऐकलंस का ?
छोटे मामलेदार भिजले बरं का..!”

बायको लाजुन म्हणाली :
छोट्या मामलेदाराचे काय कौतुक?
इकडे कचेरीत तर केंव्हाच पाणी घुसलंय
???????

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote

प्राध्यापक: आजकाल इंटरनेटवर जी अश्लिलता दाखवतात, त्याकडे तुम्ही कसे बघता..?

आज मैत्रिणीला भेटायचे ठरले होते.