in

प्राध्यापक: आजकाल इंटरनेटवर जी अश्लिलता दाखवतात, त्याकडे तुम्ही कसे बघता..?

प्राध्यापक: आजकाल इंटरनेटवर जी अश्लिलता दाखवतात, त्याकडे तुम्ही कसे बघता..?

.
.

बंड्या: शक्यतो HD मधे..!
????????
?

गुरुजींनी बंड्याला पेन ड्राइव्ह दिला???

प्रत्येक वेळेस मारलेच पाहिजे असं नसतं ??

What do you think?

1001 points
Upvote Downvote

एक मुलगी बँकेत दोन हजार रूपये जमा करायला जाते.

गोपाळराव मामलेदार म्हणून निवृत्त झाले. ते बायकोला घेवून गावाकडे निघाले.