प्राध्यापक: आजकाल इंटरनेटवर जी अश्लिलता दाखवतात, त्याकडे तुम्ही कसे बघता..?

प्राध्यापक: आजकाल इंटरनेटवर जी अश्लिलता दाखवतात, त्याकडे तुम्ही कसे बघता..?

.
.

बंड्या: शक्यतो HD मधे..!
😂😂😂👻👻😂😂😂
🙈

गुरुजींनी बंड्याला पेन ड्राइव्ह दिला😂😂😂

प्रत्येक वेळेस मारलेच पाहिजे असं नसतं 😂😂