in

सांगा पाहू केळवण का करतात..?

सांगा पाहू केळवण का करतात..?

केळवणाचे दोन अर्थ असतात, एक मुलासाठी व एक मुलीसाठी….!! मुलाचे केळवण करतात,
कारण केळवणानंतर त्याच्या केळ्याची वणवण थांबते…!

व मुलीचे केळवण करतात,
कारण केळवणानंतर तीला केळ्यासाठी कुठे वणवण फिरावे लागत नाही…!

What do you think?

1001 points
Upvote Downvote

सार्वजनिक बांधकाम मंत्रांची आई अचानक आजारी पडली.

सई ताम्हणकर ची हंटर मधील