हा तर जोक नक्कीच राडा करनार…

हा तर जोक नक्कीच राडा करनार…

नवरा :- आज असा चहा बनव की
माझा… उठला पाहीजे…

बायको :- आपल्याकडे गाईच दुध
येत… सनी लिओनच नाही…