in

प्रत्येक शब्दाने तुझ्या मैफ़लीचे गीत व्हावे सूर..

प्रत्येक शब्दाने तुझ्या
मैफ़लीचे गीत व्हावे सूर..

तुझ्या मैफ़लीचे दूर जावे
तुज पुढे ठेंगणे व्हावेत्या उंच..

अंबराने साथ तुझी द्यावी
यशाच्या प्रत्येक शिखराने
अभाळातून भी उंच उडावे तू
बनुन मोती सुंदरसा शिंपल्यात
पडावे तू..

प्रत्येक क्षणाला पडावी
तुझी भुल खुलावेस तू..

सदा बनुन हसरेसे फ़ुल

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा..

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote
cricket poll

कसली होळी मी आता खेळु….. आणी

`वाढ-दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा´ प्रत्येक वाढदिवसागणिक