वाढदिवसाच्या हार्दीक शुभेच्छा

वाढदिवसाच्या हार्दीक शुभेच्छा….!!!!
??????????
आनंद प्रत्येक क्षणाचा तुझ्या वाटेला यावा….!!!!
फुलासारखा सुगंध नेहमी तुझ्या जीवनात दरवळावा….!!!!
सुख तुला मिळावे,दुःख तुझ्यापासून कोसभर दूर जावे….!!!!
हास्याचा गुलकंद तुझ्या जीवनात रहावा….!!!! प्
रत्येक क्षण तुझ्यासाठी आनंदाचा यावा….!!!!
ह्याच वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा….!!!!
वाढदिवसाच्या हार्दीक शुभेच्छा….!!!!
??????????