in ,

ji manse prtek gostivar bhandatat

marathi love shayari image
marathi love shayari image

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote

rag ha kitihi asla tari prem

Javal asle ki bhandyache