in

आयुष्यात कधीही, कोणतेही संकट आले तरी,

आयुष्यात कधीही,
कोणतेही संकट आले तरी,
त्या संकटांना आधी मी सामोरी जाईन…
अगदी मृत्यूला सुध्दा…

कारण…

तुच माझं सर्वस्व आहेस…
तुच माझा श्वास आहेस…
तुच माझा प्राण आहेस…
Love You…

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote
cricket poll

माझी ओळख माझ्या नावात नाही,

cricket poll

ठाऊक होत मला, तू माझ्या प्रत्येक गोष्टीला