in

“आश्रू हि प्रेमाची मौन भाषा आहे, काही कारणामुळे आश्रू डोळ्यातून बाहेर येतात….

“आश्रू हि प्रेमाची मौन भाषा आहे,
काही कारणामुळे आश्रू डोळ्यातून बाहेर येतात….
ह्याचा अर्थ तुम्ही अडचणीत आहातपण कारण
नसतानाही जेव्हा आश्रू येतात…
ह्याचा अर्थ तुम्हीप्रेमात आहात !!!

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote
Kriti Sanon

Athavani Othanvar Hasu Antat, Athavani

cricket poll

खुप काही करावं लागतं, खुप काही सोसावं लागतं.