in

एकतर्फी प्रेम करणाऱ्या प्रियकराची अंतिम इच्छा .

एकतर्फी प्रेम करणाऱ्या प्रियकराची अंतिम इच्छा .

:
:
:
मी जेव्हा मरीन
तेव्हा माझी अशी इच्छा आहे कि माझं रक्त तिला दान करण्यात यावं
म्हणजे तेव्हा तरी माझं रक्त तिच्या हृदयात जाईल .
कि
ज्या हृदयापर्यंत मी कधीच पोहचू शकलो नाही

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote
cricket poll

प्रेम हा असा शब्द आहे की,जो एखाद्या मुलाला समजला तर

प्रत्येकाच्या जीवनात प्रेमाचं वादळ येत असतं. कोणी भरकटत असतं,