in

खुप काही करावं लागतं, खुप काही सोसावं लागतं.

खुप काही करावं लागतं,
खुप काही सोसावं लागतं.
प्रेम असेच होत नाही कधी,
प्रेमासाठी स्वतःला त्यागावं लागतं.

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote

“आश्रू हि प्रेमाची मौन भाषा आहे, काही कारणामुळे आश्रू डोळ्यातून बाहेर येतात….

cricket poll

प्राजक्ताचा सडा कि सड्यातला सुगंध, जाणीव आहे पण वेचतय कोन?