in

जेव्हा एक मुलीच्या डोळ्यात आपल्या प्रियकरासाठी अश्रू येतात…

जेव्हा एक मुलीच्या डोळ्यात

आपल्या प्रियकरासाठी अश्रू येतात…

तेव्हा ह्याचा अर्थ

असा होतो कि ती त्याच्या शिवाय जगू

शकत

नाही,

पण…

जेव्हा एक मुलाच्या डोळ्यात

आपल्या प्रियासी साठी अश्रू येतात…

तेव्हा ह्याचा अर्थ असा होतो कि ह्या जगात

तिच्यावर

त्याच्या इतकं प्रेम करणारं कोणीच नसतं…………….

What do you think?

1001 points
Upvote Downvote
Marathi Love SMS images

Mala Premat Harayche kiva jinkayche

Marathi Love SMS images

Khup Khup Vate keva Tari