in

प्राजक्ताचा सडा कि सड्यातला सुगंध, जाणीव आहे पण वेचतय कोन?

प्राजक्ताचा सडा कि सड्यातला सुगंध,
जाणीव आहे पण वेचतय कोन?
पावसाच्या धारा की धाराचा सहारा,
घ्यावसा वाटतयं पण भिजणार कोन?
त्याचा सहवास की सहवासातील प्रेम,
आठवत नाहीये पण विसरतय कोन?

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote
cricket poll

खुप काही करावं लागतं, खुप काही सोसावं लागतं.

cricket poll

सहवासाच्या वेलिवर प्रीतीच फुल , केव्हा उमलल कळलच नाही ,