in

प्रेमाची व्याख्या मी कशी शब्दांत सांगू?

प्रेमाची व्याख्या मी कशी शब्दांत सांगू?
शब्द पडतील अपुरे, काय मी शब्दांशी खेळू
प्रेम असते एक हवीहवीशी भावना जणू
प्रेम असते एक हृदयाशी असलेलं नातं जणू…….!!

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote
cricket poll

तिचं माझं प्रेम….! फूलांसारखी होती ती

cricket poll

प्रेम आहे तुझ्यावर कसे तुला मी सांगू!