in

प्रेम आहे तुझ्यावर कसे तुला मी सांगू!

प्रेम आहे तुझ्यावर कसे तुला मी सांगू!
जिव जडला आहे तुझ्यावर कसे तुला मी सांगू!
प्रेमाच्या त्या स्वर्गात साथ मला तू देशील का?
जिव अडकला आहे तुझ्यात
त्या जीवाला तू सांभाळशील का?

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote
cricket poll

प्रेमाची व्याख्या मी कशी शब्दांत सांगू?

cricket poll

माझी ओळख माझ्या नावात नाही,