प्रेम हा असा शब्द आहे की,जो एखाद्या मुलाला समजला तर

प्रेम हा असा शब्द आहे
की,जो एखाद्या मुलाला समजला तर
मुलीला समजत नाही……..!!!
जर तो मुलीला समजला तर
मुलाला समजत नाही……!!! आणि……..
..जर तो दोघांनाही समजला तर
जगाला समजत नाही.