in

फक्त काही लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा सगळ्यांवर प्रेम करत रहा,

फक्त काही लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा
सगळ्यांवर
प्रेम करत रहा,
कारण काही लोक ह्रदय तोडतील तेव्हा सगळेजण
ह्रदय
जोडायला नक्की येतील..!!

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote
cricket poll

तुझ्या मनापर्यंत पोहचायचयं… मग , तुझ्या नजरेतुनचं जायला हवं..

cricket poll

तुझ्यासवे बोलू काही, पण शब्द हरवले दिशा दाही,