in

माझी ओळख माझ्या नावात नाही, ती माझ्या स्वभावात आहे.

माझी ओळख माझ्या नावात नाही,
ती माझ्या स्वभावात आहे.
मला दु:ख देण्याची नाही तर
सर्वांना हसत ठेवायची जिद्द आहे,
तुमच्या माझ्या नात्याला गरज नाही पैशाची
फक्त ओढ आहे ती आपल्या सर्वाच्या प्रेमाची……!!

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote

प्रेम फक्त नाद आहे , अनुभवला तर साद आहे ,

जाताना एकदा तरी नजर वळवूनजा,