in ,

prem ruslyanatar chuk bhale konachi aso

marathi love shayari image
marathi love shayari image

What do you think?

1005 points
Upvote Downvote

saglya ayushachi khushu

prem ani vay yancha kahihi