in

Monsson Rainy day Image

rain sms
rain sms

Bar!sh K! R!m Jh!m bh! Kuch Ga Rah!… Betab! D!l Pe Mere Chaah Rah! Ha!…

Mubar!k Hoo Tujhe… Yeh Mausam….